Week van het leven 8 – 14 november (NPV)

Geef een stem aan het ongeboren kind

De Week van het Leven is inmiddels een begrip! Mede dankzij de jaarlijkse campagnes – die mogelijk zijn dankzij de steun van velen – staat de bescherming van ongeboren kinderen weer op de maatschappelijke agenda. Ondertussen nemen de tegenkrachten ook toe. Dat hoeft ons niet te verbazen en nog veel minder te ontmoedigen. Uiteindelijk is de boodschap vóór de bescherming van het door God gegeven leven zoveel krachtiger dan ieder ander verhaal! Tijdens de Week van het Leven 2020 willen we heel Nederland daarom opnieuw bereiken. Dit jaar gebeurt dat met het uitzenden van deze liefdevolle videoboodschap en het plaatsen van deze advertenties in grote kranten. Het verhaal van Deborah staat hierin centraal. Toen ze ongewenst zwanger werd, leek abortus voor haar de enige oplossing. Dankzij goede hulp kon zij tóch kiezen voor haar kindje!

De BCRO steunt de Week van het Leven van harte! Helpt uw organisatie mee om de campagne te realiseren? Met úw gift wordt dat mogelijk! Een gift kan worden overgemaakt via www.weekvanhetleven.nl of direct op rekening NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v. Stichting Platform Zorg voor Leven. Namens de allerkleinsten: heel hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groet,

Diederik van Dijk
Voorzitter Platform Zorg voor Leven (ANBI)