Evangelische Hogeschool

Onderwijs gericht om jongeren vanuit BIjbels fundament toe te rusten om als christen in de maatschappij te staan.
Bezoek de website