Van Lodenstein college

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De Bijbel is als Woord van God onze basis. Ook aanvaarden we de drie Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften zijn waardevolle en betrouwbare bronnen waarin de Bijbel wordt weergeven en samengevat. Op het Van Lodenstein College wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de aanleg, gaven en interesse van onze leerlingen. De school streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgopleiding of werk. Daarnaast geven we ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. We sluiten daarbij aan bij het christelijke gezin en de kerkelijke gemeente.
Bezoek de website