Dank

Het jaar 2022 loopt ten einde. We zijn dankbaar dat we met de RO dit jaar weer concerten konden opnemen. Ook konden we meer radioprogramma’s uitzenden. We willen u als bestuur en medewerkers van de (BC)RO heel hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage in de vorm van uw deelnemersschap, maar zeker ook door uw gebed. Dankzij u konden we dit werk doen. We hopen dat u Gods nabijheid mocht ervaren in de radio- en videoprogramma’s die wij speciaal voor u hebben gemaakt en dat de inhoud u tot bemoediging, steun en zegen is geweest.

 

We zien zo de Heere wil en wij leven uit naar een nieuw jaar waarin we met Gods hulp het vertrouwde geluid weer mogen doorgeven. We verlangen ernaar velen te bereiken met het rijke Evangelie van Gods genade, u te bemoedigen in tijden van verdriet en zorg en in tijden van vreugde de lofzang te laten klinken.

In Kolossenzen 3 vers 16 staat het mooi verwoord: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

We wensen u veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

 

Geplaatst op: 15 december 2022